Ημερίδες διδακτικής για καθηγητές της ισπανικής ως ξένης γλώσσας ELE 2023

Το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, η Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα και το Συμβούλιο Παιδείας της (στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Αλβανία), η Ελληνοϊσπανική Ένωση Γλώσσας και Πολιτισμού, ο Σύνδεσμος Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας και Ισπανιστών στην Ελλάδα (ASPE), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας P-40, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού του Συμβουλίου της Καστίλλης και Λεόν και τα Υπουργεία Τουρισμού της Ιταλίας και της Ελλάδας σας προτρέπουν να συμμετάσχετε στις Ημερίδες Διδακτικής για καθηγητές ισπανικής γλώσσας που θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.